Konstrukcja ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi wypadkami.

Projekotwanie plotki z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Plotki z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki plastikowe na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachety z Winylu na plot i furtę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements